Schelstraete Equine Lawyers

Our work for foreign clients is carried out primarily within the fields of Company Law and Equine Law. When it comes to these legal fields, Schelstraete Lawyers prides itself on its extensive experience and insight into the effects of cross-border transactions.

In order to be able to best promote the interests of Dutch companies and private individuals abroad, we avail ourselves of the know-how of law firms and/or tax specialists in most EU countries and the United States; we maintain close ties with these professionals who apply the same practically oriented approach we do.

In the legal field, equine law is considered a niche. For Schelstraete Lawyers, however, this is not the case.

With over 30 years of experience, we are a trendsetting firm in this field. Mr L.M. (Luc) Schelstraete, LLM, active at the time as a rider in dressage and combined competition sports, was asked with increasing frequency to answer legal questions related to the equine sport. Eventually, this led to several employees at the firm becoming active, on a daily basis, with many topics directly related to the equine sport such as:

 • drawing up contracts for the purchase and sale of horses and ponies, at a national and international level;
 • providing advice and assistance to clients in litigation relating to the purchase and sale of horses and/or ponies;
 • legal evaluations of veterinary reports involving the purchase and sale of horses and/or ponies;
 • the drafting and assessment of contracts concerning partnerships between horse owners, equestrian sport companies, sponsors and their riders/horsewomen;
 • assisting horse owners and/or riders in disciplinary proceedings at a national and an FEI level;
 • assisting veterinarians with legal matters;
 • advising and providing guidance to professional (equestrian) organisations in the civil law field.

We are extremely well-versed in the terminology and highly knowledgeable about the specific culture of those active in the equine sport, be it on a professional or amateur level. This familiarity with the sport, including the legal knowledge and experience of the veterinary aspects of this field, are necessary in order to properly advise and guide clients involved in these activities.

We are more aware than most of the latest developments in the field of international equine law.

As a result of this prominent position, we are often asked to provide lectures and classes related to this field, and we publish articles on a regular basis in both national and international trade magazines. Under the name European Law Review, we write a regular column for the global edition of BCM’s Horse International. Besides that, we also discuss legal cases on a weekly basis for the websites Horse International and Horses.nl.


Schelstraete Advocaten

Schelstraete Advocaten is een onafhankelijke advocatenkantoor wat zich primair bezig houdt met het Hippisch recht. Hierin hebben wij ruim 30 jaar ervaring en zijn wij ondertussen uitgegroeid tot een zeer gerenommeerd kantoor.

Hiernaast hebben wij ook medewerkers in dienst die u bij kunnen staan met uw kwesties inzake Ondernemingsrecht én Arbeidsrecht. Ons doel is het aangaan van een langdurige samenwerking waarbij wij uw meedenkende partner zijn die proactief oplossingen aanlevert om uw vraagstukken te beantwoorden. Op onze site vindt u informatie over de praktijkgebieden waarin wij gespecialiseerd zijn en onze advocaten.

Wij zijn al ruim 30 jaar thuis in het hippisch recht; ervaren, gedreven, betrokken en toonaangevend. Mr L.M. (Luc) Schelstraete, toen nog als ruiter actief in de dressuur- en samengestelde wedstrijdsport, werd destijds meer en meer benaderd om juridische vragen met betrekking tot de hippische sport te beantwoorden. Eén en ander heeft ertoe geleid dat inmiddels meerdere medewerkers van het kantoor dagelijks bezig zijn met vele onderwerpen, rechtstreeks verband houdende met de hippische sport zoals:

 • het opstellen van koopcontract paard en pony, op nationaal- en internationaal niveau;
 • het verstrekken van adviezen en het bijstaan van cliënten in procedures over de aan- en verkoop van paarden en/of pony’s en het juridische beoordelen van veterinaire rapportages met betrekking tot de aan- en verkoop van paarden en/of pony’s;
 • het concipiëren en beoordelen van contracten betreffende samenwerkingsverbanden tussen paardeneigenaren, paardensport bedrijven, sponsors en hun ruiters/amazones;
 • het bijstaan van paardeneigenaren en/of ruiters in tuchtzaken op nationaal- en op FEI-niveau;
 • het bijstaan van dierenartsen op juridisch terrein;
 • het adviseren en bijstaan van professionele (hippische) organisaties op de terreinen van civiel recht.

Onze aanpak

Of Schelstraete Advocaten nu optreedt voor (internationale) ondernemers of particulieren, de focus in haar dienstverlening ligt op de hoogwaardige juridische kwaliteit, vanuit een proactieve praktische benadering.

Schelstraete is een open, vriendelijk, informeel en gedreven kantoor wat sterkt is in advisering en begeleiding ter optimalisering van uw belangen en ter voorkoming van procedures in binnen- en buitenland. Indien geschillen echter niet kunnen worden voorkomen, dan wel in der minne kunnen worden opgelost, beschikken de voor Schelstraete Advocaten werkzame advocaten en procureurs allen over voldoende proceservaring om hun cliënten slagvaardig en doeltreffend bij te kunnen staan.

Daarnaast zijn wij regelmatig actief met het verzorgen van lezingen en publicaties op de diverse rechtsgebieden. Zo schrijven wij artikelen voor Horse InternationalHorses.nl. Deze artikelen zijn terug te lezen op onze nieuws en media pagina(link). Onze cliënten kunnen rekenen op maximale inzet, betrokkenheid, heldere, praktische adviezen en voortvarend optreden.

logo-alliance-600-200
Founded in: 1989
Country: Netherlands (HEAD OFFICE)
Luc Schelstraete
Luc Schelstraete

Follow us on social media