Gulliksson

Gulliksson

Gulliksson (founded 1975) is one of the leading law firms in Sweden within our specialized areas offering qualified advice and service within commercial law and associated areas with a special focus on intellectual property, dispute resolution, company law, insolvency law and environmental law. Gulliksson also represents individual athletes, entrepreneurs, clubs and associations at various authorities, courts and committees. We can also assist in negotiations and sponsoring contracts due to our knowledge in Sports and Media law. Our clients range from professional riders, breeders, agents, veterinarians, equine authorities and investors that each and together form the backbone and drive development in today’s modern and successful equestrian sports and business.

Gulliksson handles all kinds of business disputes – in general courts, administrative courts, authorities and arbitration tribunals. We represent clients in negotiations, court procedures, arbitration procedures, mediation, international dispute resolution and alternative dispute settlement. Our experience of processing also extends outside Sweden’s borders and our understanding and experience of equine law is extensive. Gulliksson has many employees who are active in sports in different ways, and within equine especially. Some as participants and others as board members or as representatives in reputable associations.


Gulliksson

Gullikson (grundat 1975) är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom våra specialområden. Vi erbjuder kvalificerad rådgivning och service inom affärsjuridik och angränsande rättsområden med särskild inriktning på immaterialrätt, tvistlösning, bolagsrätt, obeståndsjuridik och miljörätt. Gulliksson företräder enskilda idrottare, företagare, klubbar och förbund vid olika myndigheter, domstolar och nämnder. Vi kan också bistå vid förhandling av kontrakt och vid arbetet med nya sponsorer genom vår erfarenhet av idrottsjuridik.

Våra klienter omfattar professionella ryttare, uppfödare, agenter, veterinärer, investerare, företag och förbund som var och en och tillsammans utgör stommen och driver utvecklingen inom dagens moderna och framgångsrika hästsport- och affärsnäring.

Gulliksson hanterar alla slags affärstvister – vid allmän domstol, förvaltningsdomstol, myndighet och skiljenämnd. Vi för klientens talan vid förhandlingar, domstolsprocesser, skiljeförfaranden, medling, internationell tvistlösning och vid alternativt tvistlösningsförfarande. Vår erfarenhet av processer sträcker sig även utanför Sveriges gränser och vår förståelse och erfarenhet av equine law är omfattande. Många på byrån är mycket aktiva inom idrott på olika sätt och har ett stort engagemang inom ridsportsnäringen specifikt. Dels som utövare men även med styrelsearbete i olika föreningar och annan verksamhet i olika idrottsförbund.

Loggo.eps
Founded in: 1975
Country: Sweden
Cecilia Tholse Rogmark
Cecilia Tholse Rogmark

Follow us on social media